Kategórie      

Ochrana osobných údajov

Úvod Dodanie tovaruOchrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Party express, s.r.o., Čápor 1473, 95117 Cabaj - Čápor, Slovakia, IČO: 51854724 Zapísaný v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sro, vložka číslo: 46211/N ďalej len ako "Správca" alebo "Správca osobných údajov") využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

V evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, celé meno, telefón, adresa a údaj o cene. Údaje najskôr potrebujeme pre vybavenie objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy. Po splnení zmluvy využívame osobné údaje z evidencie objednávok pre ďalšie účely. Je v našom oprávnenom záujme, udržovať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi. Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacia lehota, fungovanie súdneho systému musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie po dobu 6rokov. ˇUdaje z evidencie objednávok potom taktiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.

V evidencii užívateľov spracovávame Vaše sosobné údaje v tom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri registrácii či úprave profilu, pridaním sa do waitlistu, pri vytvorení objednávky či pri prepojení Vášho účtu so sociálnymi sieťami. Je v našom oprávnenom záujme viesť databázu užívateľov, naviac databáza umožní jednotlivým zákazníkom viesť a spravovať svoj profil v rámci registrácie na webobých stránkach. Tpto databázu okrem registračných účelov ďalej využívame pri identifikácii osôb pri komunikácii so zákazníckym centrom, pri vybavovaní reklamácií či pri vybavovaní objednávky na výdajniach či k marketingovým účelom ( o tých sa viac dozviete nižšie ).

Údaje ďalej využívame pre spracovanie pre marketingové účely. Popisu týchto osobných pdajov sa venujeme nižšie. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.

Vaše osobné údaje využívame i z dôvodu zabezpečenia prepravy (naplnenie našej časti zmluvy). Tieto osobné údaje predávame prepravným spoločnostiam a pri predaní vytvoríme o predaní log, ktorý slúži ako záloha pre prípad chyby predania cez informačný systém. Z dôvodu možných reklamácii ako zo strany zákazníka, tak zo strany prepravcu tieto údaje spracovávame za účelom zabezpečenia prepravy po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky.

Uloženie osobných údajov z Vašej objednávky nám umožní uľhčiť Vám ďalší nákup a údaje skôr použité Vám predvyplniť do elektronického košíku. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a udržujeme ich v databáze spoločne s ostatnými údajmi. teda po dobu 5 rokov po uskutočnení Vašej poslednej objednávky.

Aby sme vám mohli poskytnúť náležitú technickú podporu s vyutívaním našich webových stránok, ukladáme si taktiež technické údaje o zariadení, ktoré využívate k prístupu na náš web (prehliadač, ktorý využívate, zariadenie, z ktorého pristupujete na náš web a operačný systém , ktorý využívate). Postkytnutie technickej podpory je v našom i Vašom oprávnenom záujme. Tieto informácie sú súčasťou našich interných logov a k inému äčelu, než poskytovanie technickej podpory ich nevyužívame, napriek tomu ich z technických dôvodov musíme udržovať po celú dobu životnosti nami spracovaných osobných údajov. Najneskôr tak tieto údaje o Vás vymažeme po 5 rokoch od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.

 

Copyright 2015 - 2024 © obchod a eshop s pátry doplnkami